bài học khởi nghiệp tốt nhất

Bài học khởi nghiệp từ thung lũng Silicon

9-bai-hoc-khoi-nghiep-dam-chat-thung-lung-silicon

Bạn sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành một doanh nhân khởi nghiệp nếu bạn không chịu ra khỏi giường, đến văn phòng, dành cả ngày để nghiên cứu sản phẩm, biến nó trở thành thứ hữu dụng