chat video với khách

Thử nghiệm ATM hỗ trợ cả chat video với khách

c61deac1abbc444880af463a97ede167

Dĩ nhiên, để máy ATM đạt hiệu quả thì các ngân hàng phải đảm bảo luôn có nhân viên giao dịch trực tiếp nhìn vào thiết bị ghi hình để đáp ứng yêu cầu khách hàng. Ngân hàng quốc gia