kinh nghiệm xương máu

Kinh nghiệm khởi nghiệp của chuyên gia marketing

kinh-nghiem-khoi-nghiep-dat-gia-cua-chuyen-gia-marketing-10388

Các nghiên cứu cho thấy một người hiếm khi mua một thương hiệu lạ vì được khuyến mãi mà chỉ những người quen thuộc với sản phẩm mới quan tâm đến những chương trình này. Vì vậy, cách thức đó