phân dơi

Khởi nghiệp từ nuôi dơi lấy phân, thu nhập khủng

y-tuong-khoi-nghiep-nuoi-doi-lay-phan-thu-tram-trieu-10977

Ngoài các chòi dơi đã có sẵn, 3 người bạn còn vận động, hướng dẫn láng giềng, người thân dựng chòi dơi để tăng thu nhập kinh tế, đồng thời giúp khu vực hạn chế muỗi phát triển. Theo UBND