trí thông minh nhân tạo

Ứng dụng trí thông minh nhân tạo vào y tế của Microsoft

267a0be0a6c94aefa26f716b23ddccc6

Bishop nói, khi ngành y tế được số hoá nhiều hơn, một khối lượng ngày càng tăng dữ liệu đang được tạo ra để có thể được phân tích và làm cơ sở cho các liệu pháp điều trị cá