tư duy sáng tạo

Những cách để rèn luyện kỹ năng tư duy

idea-1024x504

Hãy thử thách bản thân bằng những đột phá mới trong công việc cũng như trong cuộc sống. Có thể đôi khi mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi bạn thử áp dụng một phương pháp mới nhưng

Mô hình tư duy sáng tạo bằng 6 chiếc mũ

6-mu

Khi đội “Mũ vàng”, bạn sẽ suy nghĩ một cách tích cực. Sự lạc quan sẽ giúp bạn thấy hết được những lợi ích và cơ hội mà quyết định của bạn mang lại. Cách tư duy “Mũ vàng” giúp