vận dụng khả năng tư dụng

Cách để vận dụng tư duy sáng tạo hiệu quả

tu-duy

Việc thảo luận và chia sẻ ý kiến sẽ giúp bạn tìm ra cách nhìn nhận vấn đề đúng đắn nhất để chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo của quy trình ra quyết định, đó là đề xuất